മാറ്റം

ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റമില്ലാത്തത് എന്താണോ, അതാണ് മാറ്റം.

change

മാറില്ലെന്ന് ഒരാള്‍ എത്ര ശഠിച്ചാലും കാര്യമില്ല.
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം മാറ്റം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.
മാറ്റം നല്ലതിനാവാം, അല്ലാതെയുമിരിക്കാം.
മാറ്റത്തെ ഭയക്കാതിരിക്കുക.
നല്ലതു പ്രതീക്ഷിക്കുക.
എങ്കില്‍ മാറ്റം നല്ലതു വരുത്തും.

change

എല്ലാം മാറ്റി മറിക്കാതെ പുതുനാമ്പിന് വഴിയൊരുങ്ങില്ല.
അതിനാല്‍ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.

മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ
സ്വയമതല്ലെങ്കില്‍
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളേ താന്‍

Print Friendly

STORY TRACKER

പ്രിയ സുഹൃത്തേ.. വിട... സൗഹൃദത്തിന് പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് ഈ മനുഷ്യന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ആകാശത്തിനു താഴെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. ...
5 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള മാറ്റം!!... തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയില്‍ ഒരു സമരം നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം പോകുന്നു എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. അതിനാലാണ് എഴുതാതിരുന്നത്. എസ്.എഫ്.ഐ. സമരം ...
MY NAME IS SYAM.. I’M A JOURNALIST… ഒരു ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് അഥവാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രൂപമെടുക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തില്‍ ഇറങ്ങി കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ...
ഗുണ്ട(ണ്ടി) പുരാണം സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ളക്സ് നിരോധിച്ചെന്നോ നിരോധിക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നെന്നോ ഒക്കെ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞുകേട്ടു. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ എവി...
Advertisements

Content Protection by DMCA.com

9847062789@upi

 

COMMENT