നരഭോജികള്‍!!!

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares


ഇവിടിപ്പോ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് പാവം മനുഷ്യനെ മാത്രമാണല്ലോ! ഭാരതത്തിലുള്ളവർ താമസിയാതെ പൂർണ്ണ നരഭോജികളായി മാറുമോ?

ബകന്മാരും ഹിഡിംബന്മാരും വാഴുന്ന ആർഷഭാരതം വിദൂരമല്ല…

1

അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ബഹുമാന്യ പ്രധാനമന്ത്രിജി ശ്രീ.നരേന്ദ്ര മോദിജി എന്തു ചെയ്താലും രക്ഷയില്ല. ഇക്കൂട്ടരെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തും!! • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

COMMENT