ശ്രുതിതരംഗം

എന്റെ സഹപാഠിയും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ബി.എസ്.രാജേഷ് അവന്റെ സുഹൃത്തായ ആര്‍.ശ്രീകേഷുമൊത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രമാണിത്.

BSR

ശരിക്കുമൊരു ചെറിയ ചിത്രം -‘ശ്രുതിതരംഗം’. കാണുക.. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക…

ശ്രുതിതരംഗം

STORY TRACKER


COMMENT