പ്രൊഫഷണലുകൾ വിരാജിക്കുന്ന സമൂഹമാധ്യമ ഇടമാണ് LinkedIn. വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഇടമാണെന്നു സങ്കല്പം. വലിയ കമ്പനി മേധാവികളും ഐ.എ.എസ്. -ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ വരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ വ്യാജ ഐഡികൾ ഇല്ല എന്നു പറയാം. ഉള്ളവരെല്ലാം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു.

LinkedIn അംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ connections എന്നാണ് പറയുക. ഈ ബന്ധങ്ങളെ ഒന്നാം തലം, രണ്ടാം തലം, മൂന്നാം തലം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളവർ ഒന്നാം തലം അഥവാ 1st level. നമുക്കു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ രണ്ടാം തലം അഥവാ 2nd level. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടാം തലത്തിലുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ മൂന്നാം തലം അഥവാ 3rd level.

LinkedIn ഇടയ്ക്കിടെ connection suggest തരാറുണ്ട്. നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി അവർ അംഗീകരിച്ചാൽ ഒന്നാം തല ബന്ധമാവും. ഇത്തരത്തിൽ 1990 പേരുമായി നിലവില്‍ ഒന്നാം തല ബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന connection suggest ആണ് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസന്റേത്. ഒരു കൗതുകത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി. വളരെ വിശദമായി തന്നെ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്
  • കേരള സർക്കാരിലെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
  • ചെയർമാൻ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി 2016 മാർച്ച് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ജിജി തോംസണ്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 2015 ജൂൺ മുതൽ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2015 ജനുവരി മുതൽ 2016 ഫെബ്രുവരി വരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച വിവരം സത്യമാണ്. അതിനു ശേഷമുള്ളത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ്? മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഉപദേശകനാണോ ജിജി തോംസൺ? 4 വർഷവും 5 മാസവുമായി ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംശയത്തിനാധാരം. അതുപോലെ 5 വർഷവും 2 മാസവുമായി അദ്ദേഹം കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണോ?

LinkedIn ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടമല്ല. ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത പ്രൊഫഷണലുകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ജിജി തോംസണെപ്പറ്റി LinkedIn ഇന്ന് 2020 ജൂലൈ 3ന് എനിക്കു നൽകിയ വിവരമാണ്.

ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ചുമതലയാണ്. 4 വർഷത്തിലേറെയായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് എന്ന തെറ്റായ വിവരം ജിജി തോംസൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാവും?

FOLLOW
 •  
  244
  Shares
 • 198
 • 15
 •  
 • 31
 •  
 •